Chi tiết sản phẩm

  • Đùi Bò Tươi

  • Giá bán: 210,000 đ

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác