Chi tiết sản phẩm

  • Nạc Vai

  • Giá bán: 195,000 đ

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác