Chi tiết sản phẩm

  • Sườn Sụn

  • Giá bán: 45,000 đ

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác