Chi tiết sản phẩm

  • vụn bò viên

  • Giá bán: 50,000 đ

Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác